Šachová univerzita

V roce 2009 vznikla při šachovém klubu QCC České Budějovice Šachová škola QCC České Budějovice. Založili ji Jiří a Jana Havlíčkovi za podpory WGM Elišky Richtrové. Základním posláním šachové školy bylo přiblížit šachovou hru co nejvíce dětem a rozšířit její pěstování na základní školy v Českých Budějovicích.

Snažíme se přesvědčit rodiče, veřejné orgány i podnikatelskou sféru, že šachy mají daleko větší rozměr, než ten sportovní. Prezentujeme je jako součást kvalitního vzdělání a ideální prostředek pro všeobecný rozvoj dítěte. Vývoj vzdělání ve vyspělých státech nám dává za pravdu. V současné době je výuka šachové hry součástí školních osnov základních škol ve více než 30 zemích. V roce 2012 doporučil zavedení výuky šachu do školních osnov všem svým členským zemím Evropský parlament. Například od září 2017 se budou učit šachy na všech 13000 základních školách v Polsku.

Jaké jsou tedy hlavní přínosy šachové hry:

1) Šachy podporují všestranný rozvoj intelektuálních schopností dítěte
zlepšují paměť, kombinační a analytické schopnosti, schopnost číst, intuici, kreativitu

2) Šachy pozitivně ovlivňují charakterové vlastnosti dítěte
učí děti soustředit se na to, co dělají; učí děti rozhodovat se a přijímat za tato rozhodnutí zodpovědnost; učí děti, že bez poctivé práce se nedosáhne požadovaných výsledků; učí děti vyrovnat se s porážkou a poučit se z ní; vedou děti k soutavné práci

3) Šachy učí děti myslet !!!
Pozice se v šachu mění každým tahem, proto děti musí neustále vyhodnocovat situaci a vybírat si některé z nabízejících se řešení. Většinou existuje více dobrých řešení, dítě se snaží vybrat to nejlepší. Šachy jsou otevřená záležitost a tím jsou blízké skutečnému životu. V tom také nejsou k dispozici všechny potřebné informace a je zapotřebí se rozhodovat na základě informací, které jsou právě k dispozici. Musíte používat hlavu !!

4) Společenský dopad
Sociální: - šachy mohou hrát lidé různých národností, vyznání a různých sociálních skupin. Šachy jsou významnou alternativou k zaujetí mladé generace a její ochránění před „ulicí“, drogami a dalšími různými závislostmi. Také zde musíme zdůraznit „dlouhověkost“ šachové hry, kterou je možné díky její nekonečnosti pěstovat celý život.
Ekonomický: - většina šachistů inklinuje k technickým disciplínám a vytváří tak podhoubí pro budoucí technické kádry. I proto se ve vyspělých zemích šachy staly součástí státního vzdělávacího systému. V době nástupu 4.průmyslové revoluce - Industry 4.0 je to zvláště ugrentní sociální záležitost. Šachy jsou také považovány jako lék proti některým nemocem stáří (Alzheimer, Parkinson, …)
Sportovní:- šachy mají i sportovní rozměr, avšak není tak významný jako předešlé rozměry. Jeho význam tkví především v motivační oblasti, dosáhnout úspěchu a reprezentovat sebe, svůj klub, město a zemi.

 

Toto jsou pro nás dostatečně silné důvody, abychom přibližovali šachovou hru naší nejmladší generaci a získávali pro její co největší rozšíření podporu dalších partnerů, kteří jsou schopni hledět do budoucna a nejen na to, co máme dnes, či zítra na talíři.

 

Ing.Jiří Havlíček
vedoucí trenér Šachové univerzity QCC České Budějovice