Výuka šachové hry

 

Výuka šachové hry na školách probíhá v různých formách. Záleží na úrovni šachových znalostí a podmínek, které nám škola poskytne.

Nepovinný předmět Šachy

Výuka začínajících v 1.třídě 1.stupně na základní škole. Realizuje se na školách, které vstoupily do projektu „Šachy do škol“ a zvolily si výuku šachu jako nepovinný předmět. Výuka je bezplatná, žáci mají šachy uvedeny na vysvědčení, vede se klasická třídní kniha. Vyučuje se jedna hodina (45 minut) týdně. V současné době se takto v Jihočeském kraji zapojila pouze ŽŠ a MŠ Kubatova České Budějovice.

Šachový kroužek pro začínající

Tento kroužek probíhá na základních školách, které se také zapojily do projektu „Šachy do škol“ a zvolily si formu šachového kroužku nebo na dalších školách. V současné době působíme na ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ Nerudova, ZŠ Máj II, ZUŠ a ZŠ Bezdrevská, ZŠ a MŠ L.Kuby, ZŠ Dukelská, ZŠ Pohůrecká a Církevní ZŠ Rudolfovská. V případě dostatečného zájmu jsme připraveni otevřít šachové kroužky i na dalších školách. Vyučuje se jedna hodina (45 minut) týdně. Cena školného je 1.200,-Kč za pololetí. V ceně školného je i dozor dětí na krajských kvalifikacích, pracovní sešity a přístup na lokalizovaný výukový portál Learning Chess.

V těchto kroužcích se dětí naučit tahat figurkami, rozehrávat šachové partie a elementární koncovky včetně základních matových obrazců. Šachové turnaje jsou nezbytnou součástí tréninku, protože si na nich ověřujeme, co jsme děti již naučili a zda můžeme pokročit dále. Šachové turnaje se uskutečňují o víkendech a jsou nepovinné. Informace o turnajích zveřejňujeme na našich webových stránkách a ti rodiče, kteří nám dali e-mailové kontakty, jsou informováni i pomocí e-mailů. Šachový kroužek pro začínající může trvat dle úrovně a zájmu žáka 2-3 roky.

Šachová kroužek pro mírně pokročilé

Tento kroužek probíhá na ZŠ a MŠ Kubatova v šachové učebně. Můžeme ho otevřít i v další škole, pokud k tomu získáme potřebné podmínky (připojení wifi a dataprojektor) Je určen pro žáky, kteří se rozhodli věnovat šachu ve větší míře a pravidelně se zúčastňují turnajů na krajské úrovni, které pořádáme my nebo další kluby. Náplní tohoto kroužku je prohlubování znalostí a dovedností jednotlivých žáků. Žáci jsou již registrovanými šachisty v ŠSČR. Vyučuje se jedna hodina (45 minut) týdně. I tito žácí obdrží pracovní sešity a přístup na lokalizovaný výukový portál Learning Chess. Cena školného je také 1.200,-Kč za pololetí.

Šachový kroužek pro pokročilé II

Kroužek probíhá na gymnáziu Jírovcova a na ZŠ a MŠ Kubatova a je určen pro registrované šachisty. Ti se již zúčastňují turnajů mládeže na národní, celostátní, případně i mezinárodní úrovni a startují i v soutěžích dospělých. Jedná se především o nejmladší talentované šachisty. Většina z těchto talentů se zúčastňuje i našich soustředění v létě i o Velikonocích. Někteří již spějí k individuálním tréninkům, rozebírají se jejich odehrané partie a jsou podpořeni při účastech na významných turnajích. Vyučuje se jedna hodiny týdně (60 minut). Žáci se také zúčastňují dle svých možností hracího dne, kde si zdokonalují své dovednosti s dětmi z dalších kroužků. I tyto děti mají zpřístupněn kokalizovaný výukový portál Chess Learning. Také pravidelně cvičí taktiku např. na serveru Lichess.org. Cena školného je 1.800,-Kč za pololetí.

Šachový kroužek pro pokročilé I

Kroužek pro naše nejlepší žáky, kteří jsou již schopni samostatně pracovat. Reprezentují nás na národních, celostátních i mezinárodních akcích. Zúčastňují se soutěží pro dospělé. Někteří mají individuální trénink, pracují doma samostatně. Vyučuje se jedna hodina týdně (90 minut) a také se pravidelně zúčastňují hracích dní (jeden hrací den = 3-5 hodin), kde si prověřují a procvičují své znalosti.  Také mají možnost pracovat s výukovým portálem Learning Chess a procvičují si taktiku a propočet variant na serveru Lichess.org., zúčastňují se našich vícedenních soustředění, kde jim přednáší mezinárodní mistři či velmistři, kteří s námi spolupracují. Cena školného je 2.500,-Kč za pololetí. Kroužek probíha v gymnáziu Jírovcova.

Šachový seminář „Výuka šachové hry“

Seminář na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity určený pro studenty všech fakult. Je součástí studia na Jihočeské fakultě (volitelný seminář) a projektu „Šachy do škol“. Tento seminář byl akreditován MŠMT.

Kurz "Výuka šachové hry na základních školách"

Kurz připravený ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) určený pro učitele základních škol. Byl také akreditován MŠMT.


Nejbližší akce

Čertovské šachy (09. prosinec)

Tradiční turnaj dvojic v převlecích, maskách či kostýmech. Hraje se v Táboře.

podrobnosti

3divize 4kolo (09. prosinec)

Oba naše týmy hrají doma v naší nové klubovně od 10:00.

Tým E proti Spartaku Kaplice C

Tým F proti Počátkům

podrobnosti

1.divize 4.kolo (10. prosinec)

B-tým hraje venku se Slovanem Jindřichův Hradec

C-tým hraje doma s ČZ Strakonice B

podrobnosti

8.Velká cena Jihočeského kraje (16. prosinec)

Hraje se v Táboře

podrobnosti

2.divize 5.kolo (17. prosinec)

V 5.kole hrajeme venku s Olympií České Budějovice

podrobnosti

1.divize 5.kolo (07. leden)

B-tým hraje doma s Chess clubem Písek C

C-tým hraje venku se Slávií ČB

podrobnosti

Kalendář všech akcí


Naši partneři

MŠMT Motor Jikov Green Město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a. s. A+B služby spol. s.r.o. Jihočeský Kraj Chess 24 Media Consult ČEVAK