2.Velká cena Jihočeského kraje 2019

V sobotu 23.11. se uskutečnila 2.Velká cena Jihočeského kraje. Turnaj se konal v Českých Budějovicích. Já jsem absolvoval školení o používání elektronických šachovnic v Praze, proto mohu uvést jen zprostředkované informace.

 

 

 

Hned na začátku musím zmínit jednu důležitou věc, protože turnaj začal s dost velkým zpožděním. Tyto turnaje se v minulosti hrály podle věkových kategorií, aby spolu hrály přibližně stejně staré děti. To se postupem let při zlepšování úrovně dětí, které začaly brát šachy vážně, začalo ukazovat jako ne zrovna nejvhodnější. Začalo totiž docházet k tomu, že v jedné věkové kategorii byly mezi dětmi velké výkonnostní rozdíly.

V turnajích hraných švýcarským systémem na 7 kol pak docházelo k tomu, že řada hráčů odehrála 2 – 3 zbytečné partie, protože výkonnostní rozdíl mezi soupeři byl příliš veliký. Proto byl v uplynulé sezóně Komisí mládeže JčŠS zvolen nový model těchto turnajů, kdy spolu hrají ve skupinách děti o stejné výkonnosti bez rozdílu věku. Tím je zajištěno, že děti na turnajích odehrají ve skupinách všech 7 hodnotných partií s přibližně vyrovnanými soupeři.

Má to ale jeden háček. Je to daleko náročnější pro pořadatele turnajů, kteří potřebují vědět dopředu kdo přijede na turnaj, aby mohli připravit stejné výkonnostní skupiny. Velký problém pak nastane, když na turnaj přijedou předem neohlášení šachisté. V dřívějším modelu je stačilo pouze doplnit do příslušné věkové kategorie a zdržení nebylo velké. V současném modelu, aby zůstala zachována jeho filosofie je zapotřebí v tomto případě i přemístit některé hráče ze skupin do jiných skupin, což je již časově náročné.

Z tohoto důvodu se snažíme přihlašovat všechny naše svěřence najednou, abychom to pořadateli ulehčili. Při kontrole námi přihlášených dětí jsem zjistil, že se na turnaj dostavili dva naši svěřenci, aniž by nám to oznámili. Protože se takto zachovala ještě celá řada dalších (turnaj měl celkem přes 100 účastníků !), dostal se pořadatel ne vlastní vinou do problémů. Tímto chceme apelovat na všechny rodiče našich svěřenců (ale i těch dalších, co čtou naše stránky), aby nám včas oznamovali, že se jejich děti zúčastní turnaje !

Další věcí je, že když přijedou neohlášené děti a nepřivezou hrací materiál, nemusí mít pořadatel dostatek hracího materiálu. Já jsem několik dní nabízel řediteli turnaje, že pro jistotu přivezeme více šachového materiálu, ale bylo mi řečeno, že to není zapotřebí. I tak jsme pro jistotu poslali na turnaj o jednu kompletní šachovou soupravu navíc (tedy včetně hodin a sady náhradních baterií).

Nyní se budu věnovat samotnému turnaji. V nejsilnější skupině A jsme měli jen dva svěřence. Příjemně překvapil Hugo Tůma, který jako 14.nasazení obsadil výborné 2.místo. Spokojený může být i Matěj Bajgar, který jako 18.nasazený obsadil 13.místo. Ve skupině B jsme měli čtyři zástupce. Všichni mohou být se svými výsledky spokojeni, protože všichni skončili lépe, než byli nasazeni. Na 8.místě se umístil Jakub William Bruce, na 9.místě Vít Předota, na 10.místě Alexandr Gregor a na 13.místě Matyáš Melkes.

Ve skupině C se výborně uvedl Martin Hanzal, který do této skupiny postoupil ze skupiny D po výborném výkonu v předešlé Velké ceně. Martin si vedl nadmíru zdatně a z 27 zúčastněných se umístil na výborném 2.místě. Určitě spokojení budou Adam Plecer se 7.místem a Pavel Břešťák s 9.místem. Solidní výkony předvedli Adam Labik na 12.místě, Šimon Vrzala na 13.místě a Petr Pešek na 15.místě. Docela dobře si vedli i Matěj Schöberl na 17.místě, Nazar Dumyshynets na 18.místě a Viktor Vojvodík na 21.místě. V této skupině startovalo celkem devět našich svěřenců.

Ve zbývajících dvou skupinách nastupovali v drtivé většině samí začátečníci bez ratingu. Do skupin byli rozděleni podle věku. Ve skupině D startovali ti starší. Svojí trochu větší zkušenost uplatnila Violeta Melkesová, která obsadila pěkné 4.místo. Při svém prvním startu musí být spokojen s 12.místem Vojtěch Sedlák a stejně tak 13.místem Terezka Nejdlová. Zkušenosti sbírali další naši svěřenci Adam Rezek, Sára Kvapilová a Marie Kurzová. V této skupině jsme měli šestičlenné zastoupení.

Ve skupině E si výborně vedl Vojtěch Scheichl, který z 22 účastníků obsadil 2.místo. Obdobně musí být spokojen Jindřich Zoubek se svým 4.místem. Na 10.místě skončil Kája Turek a na 12.místě Dárius Krejčí. Naprázdno nevyšli ani Jan Tauber (14.místo, 3 body), Jan Nejdl (2½ bodu) a ve své premiéře Soňa Vojvodíková (1½ bodu). V této skupině startovalo sedm našich svěřenců.

V turnaji startovalo celkem 28 našich svěřenců a všem jim děkujeme za výbornou reprezentaci. Děkujeme také rodičům za doprovod a pořízené fotografie. Také děkujeme pořadatelům za zvládnutí nelehké situace při startu turnaje. Při prohlížení výsledků se nedivte, že někteří účastníci jsou uvedeni ve dvou skupinách. Je to právě kvůli tomu, že se muselo po 1.kole měnit složení některých skupin.

 

2VC_001.jpg2VC_002.jpg2VC_003.jpg2VC_004.jpg2VC_005.jpg2VC_006.jpg2VC_007.jpg2VC_008.jpg2VC_009.jpg2VC_010.jpg2VC_011.jpg2VC_012.jpg2VC_013.jpg2VC_014.jpg2VC_015.jpg2VC_016.jpg2VC_017.jpg2VC_018.jpg2VC_019.jpg2VC_020.jpg2VC_021.jpg2VC_022.jpg2VC_023.jpg2VC_024.jpg2VC_025.jpg2VC_026.jpg2VC_027.jpg2VC_028.jpg2VC_029.jpg2VC_030.jpg2VC_031.jpg2VC_032.jpg2VC_033.jpg2VC_034.jpg2VC_035.jpg2VC_036.jpg2VC_037.jpg2VC_038.jpg2VC_039.jpg2VC_040.jpg2VC_041.jpg2VC_042.jpg2VC_043.jpg2VC_044.jpg2VC_045.jpg2VC_046.jpg2VC_047.jpg2VC_048.jpg2VC_049.jpg2VC_050.jpg2VC_051.jpg2VC_052.jpg2VC_053.jpg2VC_054.jpg2VC_055.jpg2VC_056.jpg2VC_057.jpg2VC_058.jpg2VC_059.jpg2VC_060.jpg2VC_061.jpg2VC_062.jpg2VC_063.jpg2VC_064.jpg2VC_065.jpg2VC_066.jpg2VC_067.jpg2VC_068.jpg2VC_069.jpg2VC_070.jpg2VC_071.jpg2VC_072.jpg2VC_073.jpg2VC_074.jpg2VC_075.jpg2VC_076.jpg2VC_077.jpg2VC_078.jpg2VC_079.jpg2VC_080.jpg2VC_081.jpg2VC_082.jpg2VC_083.jpg2VC_084.jpg2VC_085.jpg2VC_086.jpg2VC_087.jpg2VC_088.jpg2VC_089.jpg2VC_090.jpg2VC_091.jpg2VC_092.jpg2VC_093.jpg2VC_094.jpg2VC_095.jpg2VC_096.jpg2VC_097.jpg2VC_098.jpg2VC_099.jpg2VC_100.jpg2VC_101.jpg2VC_102.jpg2VC_103.jpg2VC_104.jpg2VC_105.jpg2VC_106.jpg2VC_107.jpg2VC_108.jpg2VC_109.jpg2VC_110.jpg2VC_111.jpg2VC_112.jpg2VC_113.jpg2VC_114.jpg2VC_115.jpg2VC_116.jpg2VC_117.jpg2VC_118.jpg2VC_119.jpg2VC_120.jpg2VC_121.jpg2VC_122.jpg2VC_123.jpg2VC_124.jpg2VC_125.jpg2VC_126.jpg2VC_127.jpg2VC_128.jpg2VC_129.jpg2VC_130.jpg2VC_131.jpg2VC_132.jpg2VC_133.jpg