Projekt Šachy do škol

Významný projekt Evropského parlamentu v oblasti vzdělání.

Projekt Šachy do škol (ŠdŠ) vznikl na půdě Evropského parlamentu v roce 2012
a od loňského roku se s podporou Šachového svazu České republiky (ŠSČR) začal
rozšiřovat i v České republice.

Proč je v Evropské Unii (ale například i v Americe) snaha učinit šachovou hru součástí vzdělávacího systému?

Šachová hra, ne nadarmo nazývaná hrou královskou, disponuje jak známo řadou prospěšných vlastností:

- Šachy jsou dostupnou hrou pro děti ze všech sociálních skupin, napomáhají sociální soudržnosti, sociální integraci, boji proti diskriminaci, snižování kriminality a dokonce
i boji proti různým závislostem.

- Šachy zlepšují koncentraci, trpělivost a výdrž dětí, rozvíjejí kreativitu, intuici, paměť, analytické myšlení a rozhodovací schopnosti.

- Šachy mají i výchovný aspekt. Za nerespektování obecných pravidel hry, za herní nekázeň a nesoustředěnost následuje okamžitý trest. Děti se tak učí soustředit se na vykonávanou činnost a přijímat za ní zodpovědnost.

Jak se může škola do projektu Šachy do škol zapojit?

Stačí vyplnit přihlášku (formulář je na konci stránky)a zaslat ji na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a kopii na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Školy se mohou rozhodnout, zda povedou výuku šachu jako povinný předmět (málo pravděpodobné kvůli omezenému počtu disponibilních hodin), jako nepovinný předmět (doporučeno), anebo jako zájmový kroužek (hrazený či nehrazený žáky).

Co získá škola, která se do projektu Šachy do škol zapojí?

1)Finanční dotaci od ŠSČR ve výši nejméně 3.000,-Kč (pouze u formy povinného
či nepovinného předmětu.

2)Metodickou podporu ŠSČR pro výuku šachu: knihu Metodika výuky pro učitele,
Sbírka příkladů a 10 pracovních sešitů pro žáky dle volby školy (možnost dokoupení
dalších pracovních sešitů za režijní cenu).

3)Technickou a poradenskou podporu krajského manažera projektu Šachy do škol.

4)Prestiž u rodičů a konkurenční výhodu.

Co musí škola, která vstoupí do projektu splnit?

1)Vyplnit a poslat přihlášku nejpozději do 28.9.2014.

2)Školy, které získají finanční dotaci musí uzavřít s ŠSČR smlouvu do 15.10.2014 (znění smlouvy je dole na stránce).

3)Vést celoročně šachovou výuku formou vyučovacího předmětu anebo šachového kroužku (případně více šachových kroužků), kam dochází v souhrnu nejméně 10 dětí, odtrénováno (nebo odvyučováno) musí být nejméně 30 tréninkových jednotek (jednotka = 45 minut).

4)Kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které v rámci projektu ŠdŠ pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy. V Jihočeském kraji proběhne školení bezplatně do konce roku 2014 dle zájmu zapojených škol.

5)Zajistit aktivní účast žáků v šachových turnajích (buď účast v Přeboru škol či jiných akcích - podrobněji viz smlouva).

6)Do 20. 6. 2015 odeslat manažerovi projektu výkaz o odtrénovaných hodinách.

Položili jsme několik otázek řediteli základní školy v Českých Budějovicích, kde se po 4 letech fungování šachového kroužku rozhodli zavést šachy jako nepovinný předmět.

ředitel ZŠ a MŠ Kubatova pan PhDr. Jaroslav Vaněk 

1. Proč jste zavedli šachové kroužky při škole?

Šachový kroužek vedený „jenom“ amatéry jsme zkoušeli zavést již dříve a nikdy neměl dlouhé trvání. Záruku vedení kroužku na vyšší úrovni jsem vnímal jako perspektivní záležitost zasluhující podporu.

2. Proč jste se rozhodli zavést výuku šachu jako nepovinný předmět?

Nepovinný předmět má vyšší vážnost u rodičů i žáků, určitá pravidla daná školskou vyhláškou a navíc je organizován školou – je zdarma, což není dnes zanedbatelné.

3. Jste vyhlášená sportovní škola/basketbal, plavání, atletika/. Považujete také šachy
za sport?

Sport vnímám jako fenomén, patřící neoddělitelně k životu. Nejde tolik o to, který má jakou popularitu nebo ve kterém sportu je víc peněz. Pro mě je důležité si najít svůj sport nebo sporty, které mi přinesou radost, potěšení a mohu je provozovat do vysokého věku. A to šachy určitě jsou.

4. Souvisí podle Vás šachy se vzděláním?

Určitě přispívají k rozvoji intelektuálních dispozic a k formování pozitivních osobnostních vlastností žáka.

5. Vaši žáci se stali 2x mistry ČR v Přeboru školních družstev. Přináší podle Vás výuka šachu škole jiná pozitiva?

Kladné příklady táhnou a šachy se zakotvují jako součást vzdělávacího programu. Rozvoj logického myšlení
a kreativity ve spojení se sportovním soutěžením zejména v družstvech přináší rozvoj smyslu pro týmovou spolupráci, tak důležitou pro budoucí pracovní uplatnění.

6. Na hodně školách slýcháme, že šachy nelze zavést jako nepovinný předmět, protože nemají dostatek disponibilních hodin. Jedna možnost je prý výuka v rámci jiného předmětu, jako je matematika či informatika. Jak to, že se to na vaší škole daří formou nepovinného předmětu?

Takzvané disponibilní hodiny se týkají povinných a povinně volitelných předmětů. Nabídka nepovinných předmětů je záležitostí školy a při dodržení podmínek daných vyhláškou se jedná především o zájem dětí, zajištění vhodného učitele a finančních prostředků.

 

 

 

 


Nejbližší akce

Svatováclavský šachový turnaj (28. září - 01. říjen)

Turnaj v praktickém šachu. Hraje se v Táboře. Šachová univerzita hradí startovné naší mládeže. Podrobnosti n [...]

podrobnosti

1.liga mládeže 1. a 2.kolo (07. říjen)

Hrajeme doma v naší nové klubovně v Domě s pečovatelskou službou, Nerudova 2a. Od 10:00 hrajeme s Říčany B O [...]

podrobnosti

1.liga mládeže 3.kolo (08. říjen)

Hrajeme opět doma v naší nové klubovně v Domě s pečovatelskou službou, Nerudova 2a Od 10:00 hrajeme s ŠACHklub [...]

podrobnosti

2.divize 1.kolo (15. říjen)

V 1.kole hrajeme venku s Blanským lesem Chvalšiny

podrobnosti

Mistrovství Čech mládeže jednotlivců do 16 let (21. říjen - 28. říjen)

Hraje se v Harrachově.

podrobnosti

Kalendář všech akcí


Naši partneři

MŠMT Motor Jikov Green Město České Budějovice Teplárna České Budějovice, a. s. A+B služby spol. s.r.o. Jihočeský Kraj Chess 24 Media Consult ČEVAK