Velká ztráta pro jihočeský šach

S velikou lítostí sdělujeme šachové veřejnosti, že dnes naše řady opustil pan Jaroslav Odehnal, dlouholetý obětavý pracovník mládežnického šachu. Byl zakladatelem a duší ŠACHklubu Tábor, stejně tak se desítky let angažoval v práci pro mládež celého Jihočeského kraje. Říká se, že každý je nahraditelný, avšak jsou lidé, u kterých si to nedokážeme představit a pan Odehnal k nim patří.

 

Jeho práce, elánu a obětavosti si váží všichni jihočeští šachisté, ale i rodiče mladých šachistů, kteří se s ním celá léta potkávali na akcích pro mládež. Přivedl k šachu stovky dětí a za to mu patří obrovský dík. Zanechal za sebou nesmazatelnou stopu a jeho odchodu je nám velice líto. Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast a veliké poděkování za to, že pana Odehnala v jeho práci podporovala. Čest jeho památce.

Jiří a Jana Havlíčkovi, Eliška Richtrová, členové Šachového klubu QCC České Budějovice
a rodiče mladých šachistů.